Behangcollectie
‘Dutch Dessins’

Over ons

Sync is een grafisch bedrijf in Kerkrade met als kernactiviteit signing. Wij leveren met name aan de volgende branches: financiële dienstverleners, industrie, logistiek en zorg.

Wij hebben specialisten in dienst met jarenlange ervaring. Of het nu gaat om print- of drukwerk, signing, promotieartikelen, textiel/zeefdruk, mailing of maatwerk; wij hebben alles in huis waardoor we u optimaal kunnen bedienen. Zo hebben we ook een eigen ontwerpafdeling. En we brengen de eindproducten natuurlijk graag bij u langs.

Uniek is onze eigen bestelportal; gemakkelijker kunnen we het online bestellen niet maken. U heeft een duidelijk inzicht in uw voorraad en bestelt wanneer u dat wilt.

Meer weten over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Maak snel een afspraak met één van onze accountmanagers.

Sync, wij maken het graag makkelijk!

Onze Werkwijze

U kunt bij ons binnenlopen, maar nog beter is het om een afspraak te maken. Zodat u zeker weet dat er iemand tijd voor u heeft. Natuurlijk kan onze buitendienst ook bij ú op bezoek komen. We zitten graag met u om tafel om meer over u en uw bedrijf te weten te komen. Zodat we met u mee kunnen denken en u zo optimaal kunnen bedienen.

Offerte-aanvragen kunnen bij ons digitaal worden aangeleverd door een mail te sturen naar verkoop@synckleurt.nl. Natuurlijk zijn we ook altijd telefonisch bereikbaar via 045 – 541 55 66.

U krijgt van ons altijd eerst een offerte. Als deze akkoord is, ontvangt u van ons een digitale drukproef. En na akkoord van deze drukproef kan het productieproces starten; binnen een paar dagen heeft u uw bestelling in huis.

Als u vaker dezelfde artikelen bestelt, is onze eigen bestelportal ideaal voor u; gemakkelijker kunnen we het online bestellen niet maken. U heeft een duidelijk inzicht in uw voorraad en bestelt wanneer u dat wilt.

Sibon

Na het succesvol doorlopen van de selectieprocedure hebben wij van SI’BON, de organisatie voor binnen- en buitenreclame, het keurmerk Erkend Signbedrijf gekregen. Deze erkenning draagt bij aan de identiteit en herkenbaarheid van Sync Signing binnen de branche. Getoetst is of Sync Signing uitsluitend werkt met kwalitatief goede materialen, moderne apparatuur en over gedegen opgeleid en vakbekwaam personeel beschikt. In dit geheel dient het keurmerk van SI’BON gezien te worden als kwaliteitsmerk voor opdrachtgevers en versterkt het de relatie tussen de klant en het signbedrijf. Maar niet alleen voor onszelf is deze certificering belangrijk. Opdrachtgevers weten dat zij bij een SI’BON erkend bedrijf zeker kunnen zijn van een vakkundig resultaat. En mocht er toch een geschil ontstaan, bemiddelt SI’BON tussen opdrachtgever en bedrijf. De opdrachtgever krijgt dus te allen tijde de service en de zekerheid die zij verwacht.

Klik hier voor onze bedrijfspagina op de Sibon website.

Ons team

U kunt bij ons binnenlopen, maar nog beter is het om een afspraak te maken. Zodat u zeker weet dat er iemand tijd voor u heeft. Natuurlijk kan onze buitendienst ook bij ú op bezoek komen. We zitten graag met u om tafel om meer over u en uw bedrijf te weten te komen. Zodat we met u mee kunnen denken en u zo optimaal kunnen bedienen. Offerte-aanvragen kunnen bij ons digitaal worden aangeleverd door een mail te sturen naar verkoop@synckleurt.nl. Natuurlijk zijn we ook altijd telefonisch bereikbaar.

Ralph is uw aanspreekpunt voor commerciele en financiele zaken.

r.hundscheid@synckleurt.nl
+31 455 41 55 66

Jeroen is uw aanspreekpunt voor offerteaanvragen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor onze planning.

j.hundscheid@synckleurt.nl
+31 455 41 55 66

Monique is uw aanspreekpunt voor al uw textiel.

m.temmers@synckleurt.nl
+31 455 41 55 66

Ralph Hundscheid

Directeur

Jeroen Hundscheid

Bedrijfsbureau

Monique Temmers

Bedrijfsbureau

Mandy is uw aanspreekpunt voor al uw textiel en drukwerk vragen.

m.lenssen@synckleurt.nl
+31 455 41 55 66

Mathieu is uw aanspreekpunt voor grootformaat en sign. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor ons machinepark.

m.mertens@synckleurt.nl
+31 455 41 55 66
+31 6 30 37 06 46

Rob is uw aanspreekpunt voor het aanleveren van bestanden, vormgeving en prepress. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de bestelportals.

r.nijland@synckleurt.nl
+31 455 41 55 66
+31 6 29 31 31 50

Mandy Lenssen

Bedrijfsbureau

Mathieu Mertens

Productieleider

Rob Nijland

Prepress

Ons team

U kunt bij ons binnenlopen, maar nog beter is het om een afspraak te maken. Zodat u zeker weet dat er iemand tijd voor u heeft. Natuurlijk kan onze buitendienst ook bij ú op bezoek komen. We zitten graag met u om tafel om meer over u en uw bedrijf te weten te komen. Zodat we met u mee kunnen denken en u zo optimaal kunnen bedienen. Offerte-aanvragen kunnen bij ons digitaal worden aangeleverd door een mail te sturen naar verkoop@synckleurt.nl. Natuurlijk zijn we ook altijd telefonisch bereikbaar.

Ralph Hundscheid

Directeur

Ralph is uw aanspreekpunt voor commerciele en financiele zaken.

r.hundscheid@synckleurt.nl
+31 455 41 55 66

Jeroen Hundscheid

Bedrijfsbureau

Jeroen is uw aanspreekpunt voor offerteaanvragen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor onze planning.

j.hundscheid@synckleurt.nl
+31 455 41 55 66

Monique Temmers

Bedrijfsbureau

Monique is uw aanspreekpunt voor al uw textiel.

m.temmers@synckleurt.nl
+31 455 41 55 66

Mandy Lenssen

Bedrijfsbureau

Mandy is uw aanspreekpunt voor al uw textiel en drukwerk vragen.

m.lenssen@synckleurt.nl
+31 455 41 55 66

Mathieu Mertens

Productieleider

Mathieu is uw aanspreekpunt voor grootformaat en sign. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor ons machinepark.

m.mertens@synckleurt.nl
+31 455 41 55 66
+31 6 30 37 06 46

Rob Nijland

Prepress

Rob is uw aanspreekpunt voor het aanleveren van bestanden, vormgeving en prepress. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de bestelportals.

r.nijland@synckleurt.nl
+31 455 41 55 66
+31 6 29 31 31 50

MVO-WSW werken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk om ons steentje daaraan bij te dragen. Hoe we dat doen? Op verschillende manieren.

Zo werken er bij Sync diverse collega’s die wij vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening al jarenlang een baan bieden. Onder aangepaste omstandigheden verrichten zij arbeid en werken zij op een zo regulier mogelijke en op hun individuele mogelijkheden aangepaste arbeidsplek. En daar zijn we best trots op!

Ook in de productie werken wij verantwoord, met oog voor ons milieu. Zo gebruiken wij alleen nog maar inkten op waterbasis. En we recyclen bijna alle materialen die we gebruiken. Een goed voorbeeld daarvan is het recyclingprogramma ReVink waar Sync aan meewerkt. Vink Kunststoffen heeft een unieke inzameldienst om kunststof reststromen bij haar afnemers op te halen. Zo dragen we actief een steentje bij aan het minder belasten van het milieu.

Tot slot bieden wij regelmatig aan studenten de mogelijkheid om stages bij ons te lopen. Op MBO- en HBO-niveau, van snuffelstages van een week tot afstudeerstages van een half jaar. Omdat we het belangrijk vinden om de jeugd enthousiast te maken voor ons mooie vak.

Revink, recycle reststromen van kunststof materialen.

Voorwaarden

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1. Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn de hierna volgende algemene voorwaarden (de SI’BON Signvoorwaarden 2020) van toepassing. Zij zijn te raadplegen op en te downloaden van www.sibon.nl.

2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: het door SI’BON Netwerk B.V. Erkend Signbedrijf dat de SI’BON Signvoorwaarden 2020 gebruikt.

3. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van werkzaamheden of de levering van zaken of gegevens.De opdrachtgever kan zich met betrekking tot de opdracht niet beroepen op de eventuele omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij dat uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer heeft medegedeeld en de opdrachtnemer de opdracht onder deze voorwaarde schriftelijk (waaronder in deze algemene voorwaarden mede wordt verstaan: per e-mail) heeft aanvaard. Als de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden tot alle verplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer.

4. Onder opdracht wordt verstaan: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht wordt mede geacht te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 5 van dit artikel kunnen worden verricht.

5. Onder werkzaamheden wordt verstaan: het vervaardigen, afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van signs, waaronder mede verstaan wordt reclameproducten, decoraties, bewegwijzeringen, constructies en (of) delen daarvan, en in ieder geval de werkzaamheden voortvloeiend uit een aan een Erkend Signbedrijf verstrekte opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

6. De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op bedingen of voorwaarden die van deze voorwaarden afwijken of op eigen voorwaarden als de opdrachtnemer die afwijkende bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

7. De opdrachtgever met wie eerder een overeenkomst werd gesloten waarop de SI’BON Signvoorwaarden 2020 (of een eerdere versie van de SI’BON Signvoorwaarden) toepasselijk waren, wordt geacht met de toepasselijkheid van de jongste versie daarvan op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: OFFERTES

1. Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen alleen zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen als het niet binnen een maand is aanvaard.

2. Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij naar beste weten en vermogen alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

3. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

1. Pas op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd dat hij de verleende opdracht aanvaardt, komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.

2. De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet op tijd of niet volledig ontvangen door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.

3. Voor zover onduidelijkheid mocht ontstaan over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden aan de inhoud en strekking van de opdracht te beantwoorden.

4. De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en het testen daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever

5. De opdrachtnemer mag meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uitvoeren en aan de opdrachtgever in rekening brengen, als deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en (of) van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever onverwijld na uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

6. De opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht meewerken, indien en voor zover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING

1. De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, de overeenkomst op te zeggen, wanneer: de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling aanvraagt, opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (delen van) zijn vermogen verliest en hij ten behoeve van de opdrachtnemer geen naar diens oordeel voldoende zekerheid heeft verstrekt voor wat hij ter zake van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

2. De opdrachtgever mag een overeenkomst annuleren totdat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt mede begrepen de door de opdrachtnemer gederfde winst, waarbij tevens de kosten in rekening worden gebracht de kosten die de opdrachtnemer ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag van materialen.

Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht in de gewenste vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer.

2. De opdrachtgever moet van aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen kopij, tekeningen, ontwerpen, fotografische opname of andere informatiedragers, een kopie en zo mogelijk een origineel behouden.

3. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.

4. Als de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de opdrachtnemer, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht te beëindigen of terug te geven.

5. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd.

6. De opdrachtnemer moet zorgen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige zaken en (of) gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.

7. Het risico van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen zaken en (of) gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens bij door hem aangetoonde opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer.

8. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en (of) gegevens.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet op tijd of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet op tijd of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.

2. De opdrachtnemer heeft steeds het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever naar eigen redelijk inzicht ongedaan te maken of te beperken.

3. De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde schade aansprakelijk te stellen hoe dan ook verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan.

4. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor diefstal van, schade aan en schade door zich onder de opdrachtnemer bevindende motorrijtuigen en andere zaken van de opdrachtgever is uitgesloten, behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer hiervoor verzekerd is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de regeling in dit artikel.

5. Het risico van vertraging, beschadiging of teloorgaan van zaken en (of) gegevens tijdens vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending wordt uitgevoerd door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden, behalve als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen elektronische verzending.

6.Als de opdrachtgever veranderingen aanbrengt in, aan of op door de opdrachtnemer vervaardigde zaken of die zaken zonder overleg met de opdrachtnemer aanbrengt op of aan andere zaken, dan wordt daarna optredende schade (behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs) geacht door deze verandering veroorzaakt te zijn, en komt dus ook voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7. Als de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken en (of) gegevens niet binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

8. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.

9. De opdrachtgever mag de zaken en (of) gegevens niet retour zenden aan de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hier schriftelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

1. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd. Als de opdrachtgever daarom vraagt, moet de opdrachtnemer hem informeren over de wijze waarop aan de uitvoering vormgegeven wordt, tenzij dat redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd.

2. Als de opdracht het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken en dergelijke omvat, moet de opdrachtgever ervoor zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend (en aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan) tijdig voor de datum waarop het begin van de werkzaamheden is gepland. De vergunningssituatie ligt geheel in de risicosfeer van de opdrachtgever, de opdrachtnemer heeft daarin geen enkele taak of verantwoordelijkheid.

3. De opdrachtgever staat ervoor in dat zaken waaraan of waarop in de opdracht begrepen zaken moeten worden aangebracht, hiervoor geschikt en (of) voorbereid zijn. De opdrachtgever heeft daarin een eigen onderzoeks- en zorgplicht, en de opdrachtnemer heeft daarin geen taak of verantwoordelijkheid, en ook geen eigen onderzoeksplicht. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat bij of kort na de met de opdrachtsamenhangende werkzaamheden optredende beschadigingen geacht worden te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd. De opdrachtgever aanvaardt dat het resultaat van de werkzaamheden en (of) leveringen afhankelijk kan zijn van de (omgevings)temperatuur en (het oppervlak) van zaken waarop de sign moet worden aangebracht.

4. De opdrachtgever staat ervoor in dat er geen kabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels in de bodem aanwezig zijn waarin stellages zijn of moeten worden verankerd. De opdrachtnemer heeft daarin geen taak of verantwoordelijkheid, en ook geen eigen onderzoeksplicht. Uit veiligheidsoverwegingen moet tussen een stellage en de openbare weg een afstand van anderhalf maal de hoogte van de steiger worden aangehouden. De opdrachtgever garandeert dat de situatie ter plaatse dat mogelijk maakt. De opdrachtgever staat ervoor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er geen obstakels, begroeiing of andere zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen bemoeilijken. Als de opdrachtnemer dat nodig zou vinden, mag hij – zonder dat hij daarvoor toestemming van de opdrachtgever nodig heeft – dergelijke zaken (laten) verwijderen, en die werkzaamheden als meerprijs bij de opdrachtgever in rekening brengen. Als de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de opdracht uitvoert met behulp en (of) met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde hulpmiddelen, materialen of halffabricaten, gebeurt dat geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting, slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de opdrachtnemer op dergelijke wijze vervaardigde en (of) bewerkte zaken.

5. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer wijzen op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s bij de bedrukking en (of) bewerking van door hem aangeleverde materialen of producten.

6. De opdrachtnemer mag zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan of laten uitvoeren door derden, als hij meent dat dat niet in de weg staat aan een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht.

7. Als de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, dan wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen van de opdrachtnemer over tussentijds overleg met de opdrachtgever het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever zijn verricht.

8. Als de opdrachtnemer van oordeel is dat niet voldaan is aan de vereisten van lid 3, mag hij de uitvoering van de opdracht opschorten. Dit komt voor risico van de opdrachtgever. Uit dit artikellid kan geen onderzoeksplicht van de opdrachtnemer worden afgeleid.

Artikel 8: OVERMACHT

1. Als de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet op tijd of niet volledig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving, epidemie, pandemie en andere natuurrampen, bedrijfstaksluiting, verbeurdverklaring en andere (al dan niet in verband met een van de hier genoemde gebeurtenissen getroffen) overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet levering van noodzakelijke materialen, halffabricaten of gegevens door derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de onderneming van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Als vanwege door de overheid gestelde voorschriften, uit veiligheidsoverwegingen of door enige andere omstandigheid in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft hij het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. De opdrachtgever heeft, als zich omstandigheden als voorzien in lid 1 of lid 2 voordoen, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

Artikel 9: ONTWERPEN, TESTS EN PROEVEN

1.De opdrachtgever moet door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer doen toekomen.

2. Goedkeuring zijdens de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

3. Als de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in lid 1 genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van lid 2.

4. Elk(e) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten hiervan in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.

1. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere (intellectuele-eigendoms)rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden ter zake geldend kunnen maken én voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard gaan.

2. Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectuele-eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, evenals op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Alle intellectuele-eigendomsrechten op van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven) toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Het in dit lid bepaalde geldt ook als de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

3. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectuele-eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mag worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mag worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – met inbegrip van openbaarmaking of overdracht van gegevens – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden.

4. Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een direct opeisbare boete van EUR 2.000 per overtreding en van EUR 250 per dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN

1. Offertes en voorstellen zijn kosteloos, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval doet de opdrachtnemer vooraf een opgave van de verwachte omvang van die werkzaamheden en welke kosten daarvoor in rekening zullen worden gebracht.

2. Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Als de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.

3. Kosten voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden, in geval van kosten als bedoeld in lid 3 en van kosten verband houdend met meerwerk met een redelijke opslag voor behandelingskosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van de te verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.

5. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan als zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het geleverde aantal wordt in rekening gebracht.

6. Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Als na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, mag de opdrachtnemer de overeengekomen tarieven overeenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aanpassen, maar met niet meer dan tien procent. Als het percentage hoger uitvalt, is eerst nader overleg met de opdrachtgever nodig, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten.

8. Als de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft hij ten minste recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 12: HALFFABRICATEN, PRODUCTIEMIDDELEN, DOOR OPDRACHTGEVER AANGELEVERD MATERIAAL ETC.

1. De opdrachtnemer hoeft hulpmiddelen, productiemiddelen, halffabricaten en andere zaken die in het kader van de uitvoering van de opdracht ontstaan zijn, en waarvan de levering aan de opdrachtgever niet uitdrukkelijk is overeengekomen, niet aan de opdrachtgever af te geven.

2. De in lid 1 bedoelde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

3. De opdrachtnemer hoeft de in lid 1 bedoelde zaken, evenals resten, zoals snijafval etc., van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten, niet te bewaren, tenzij de opdrachtnemer en de opdrachtgever dit schriftelijk overeenkomen en ook dan voor maximaal zes maanden en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid voor (herhaald) gebruik.

Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

1Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering in het bedrijf van de opdrachtnemer.

2. Een door de opdrachtnemer opgegeven (af)leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

3. De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt als en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijke planning van inzet van productiecapaciteit.

4. De opdrachtgever moet loyaal meewerken aan het bevorderen van een tijdige aflevering. Als de opdrachtgever deze verplichting niet of niet volledig nakomt, is de opdrachtnemer niet meer gebonden aan eerder afgesproken (leverings)termijnen. Dat geldt eveneens als de opdrachtgever niet voldoet aan (een of meer van) zijn verplichtingen bedoeld in de artikelen 9 en 17, evenals in de situaties die beschreven worden in de artikelen 4, 8 en 18.

Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN

1. De opdrachtgever moet meteen na de voltooiing van de werkzaamheden resp. de aflevering van zaken en (of) gegevens, grondig nagaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en overeenkomstig de opdracht is.

2. De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, als de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, resp. in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.

3. Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die het (de)monteren of vervoeren van zaken omvatten.

4. Afwijkingen van geringe betekenis – waaronder kleurafwijkingen en afwijkingen in schermweergave – van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen dus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

5. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de bruikbaarheid en (gebruiks­)waarde van het (af)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 15: RECLAMERING

1. De opdrachtgever moet een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur binnen zeven dagen na dag van afleveren resp. de factuurdatumschriftelijk aan de opdrachtnemer mededelen. Als een steiger of hoogwerker is gebruikt bij de aflevering of montage, moet een reclamering in beginsel plaatsvinden voor verwijdering daarvan.

2. Als de opdrachtgever een gebrek redelijkerwijze niet binnen de in lid 1 genoemde termijn kon of had hoeven ontdekken, moet hij binnen zeven dagen nadat hij dat redelijkerwijs wel kon, een reclame schriftelijk aan de opdrachtnemer mededelen, en daarbij naar genoegen van de opdrachtnemer gemotiveerd aangeven waardoor hij dat gebrek redelijkerwijs niet eerder kon of had hoeven ontdekken.

3. Na het verstrijken van de in lid 1 en lid 2 genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.

4. In de gevallen genoemd in lid 2 en lid3van artikel 14 heeft de opdrachtgever nooit enig recht van reclame.

5. Reclamering schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

6. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame mag de opdrachtnemer kiezen tussen (i) aanpassing van het bedrag van zijn declaratie en (ii) het verbeteren danwel opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, vervanging of aanpassing van (het gebrekkig of beschadigd deel van) de geleverde zaken, waaraan hij (voor zover redelijkerwijs mogelijk) de ontbindende voorwaarde mag verbinden dat deze zaken binnen een week na zijn mededeling aan hem zijn geretourneerd.

Artikel 16: GARANTIE

1. Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.

2. De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie

3. De kosten van voor garantiewerkzaamheden te gebruiken hulpmiddelen als steigers en hoogwerkers vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17: BETALING

1. De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. De opdrachtnemer mag een geheel of gedeeltelijke aanbetaling vragen voordat hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht, of betaling in gedeelten verlangen.

2. De opdrachtnemer mag ervoor kiezen, facturen per e-mail te verzenden of op te nemen in een betaalportal.

3. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen. De opdrachtgever mag niet verrekenen of opschorten, noch enige andere inhouding toepassen.

4. Als betaling geldt alleen de mededeling van de bank dat een bedrag op de op de factuur aangegeven bankrekening is bijgeschreven. Als de opdrachtgever niet binnen de toepasselijke termijn volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim, en zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar. De (zakelijke) opdrachtgever is, zonder sommatie of ingebrekestelling, vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het gehele opeisbare bedrag, een en ander onverminderd de verdere rechten die de opdrachtnemer heeft.

5. Als de opdrachtgever niet op tijd is (geweest) met betalen, mag de opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie (art. 6:263 BW) de (verdere) uitvoering van iedere opdracht opschorten.

6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van het verschuldigde bedrag exclusief BTW, met een minimum van EUR 250.

7. Betalingen strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).

8. De in de lid 4 en lid 6 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding is schadevergoeding op grond van de wet verschuldigd.

9. Nakoming van de betalingsverplichtingen geldt voor elk van de hoofdelijk of anderszins verbonden opdrachtgevers ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

1. De opdrachtnemer mag zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever onder zich houden, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.

2. Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer bij de opdrachtgever afgeleverde zaken blijft bij de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan. Tot dit moment mag de opdrachtgever op geen enkele wijze over genoemde zaken beschikken. Op of aan (onroerende) zaken aangebrachte constructies worden door partijen als roerende, niet nagetrokken zaken aangemerkt, zodat het eigendomsvoorbehoud blijft gelden.

3. Door het verstrekken van een opdracht, verleent de opdrachtgever door het verstrekken van een opdracht, pandrecht op alle zaken en gegevens van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van alles wat de opdrachtgever, in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook, aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, met inbegrip van niet­opeisbare en voorwaardelijke schulden.

Artikel 19: VARIA

1. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, resp. gegeven, gesloten en uitgevoerd.

2. Een geschil is aanwezig, als een van de partijen stelt dat dit het geval is.

3. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen in eerste instantie is uitsluitend de rechtbank in het arrondissement waar de opdrachtnemer kantoor houdt, tenzij het onder werp van geschil tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort.

Oktober 2020

 • De belettering wordt in onze werkplaats aangebracht, tenzij anders wordt overeengekomen. Mocht de belettering op locatie plaatsvinden, dan moet die ruimte schoon en stofvrij zijn.
 • De auto dient schoon te zijn; gewassen, zonder waxlaag, ontdaan van alle vuil- en vetresten.
 • De auto wordt aan de buitenzijde beplakt. Indien de binnenkant van de portieren ook moet worden beplakt, zullen hier extra kosten voor worden gerekend.
 • Het plaatwerk en de lak dienen in goede staat te zijn. Dus geen krassen, deuken, roest, afgebladderde lak etc.
 • Emblemen, type-aanduidingen etc. worden verwijderd. Indien ze terug moeten worden geplaatst, zullen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht.
 • Nummerplaten, deurgrepen, voor- en achterlampen, antennes en handvaten moeten soms worden verwijderd vóór het aanbrengen van de folie (en daarna weer worden aangebracht). Dit kunt u laten verrichten door uw autodealer. De eventuele extra kosten dient u met uw eigen dealer te verrekenen. Wij kunnen dit ook voor u verwijderen en monteren, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade.
 • Ongelakte, kunststof onderdelen worden op eigen risico beletterd.
 • Voertuigen met herstelde (lak)schade worden op eigen risico beletterd.
 • Het aanbrengen van de folie duurt 2 tot 4 werkdagen, afhankelijk van het model.
 • Auto’s ouder dan 3 jaar worden op eigen risico beletterd.
 • U krijgt van ons 5 jaar fabrieksgarantie op de folie en 6 maanden op de montage van de folie.
 • Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele lakschade bij het verwijderen van de aangebrachte folie.
 • Onze prijzen zijn exclusief BTW.

1 Privacy beleid
Sync biedt grafische diensten zoals print- en drukwerk aan. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoons-gegevens genoemd. In veel gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties. Respect voor privacy van (potentiële) relaties is voor Sync een belangrijk uitgangspunt. Sync zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en conform de geldende privacywetgeving.

In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die noodzakelijk en proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin deze toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de overeengekomen dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met die partij om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

2 Gebruik van persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u van ons afneemt kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam en contactgegevens van de opdrachtgever
 • Bedrijf en functie
 • Factuur- en betaalgegevens;
 • Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij je interacties;

Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk aan ons verstrekt door uzelf, zodra u een van onze producten aanvraagt. Voor acceptatie kan Sync ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere publieke of betaalde bronnen.

3 Doeleinden
Sync zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het offreren, leveren en factureren van grafische producten en diensten, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijv. door nieuwsbrieven) en naleving van geldende wetgeving.

4 Solliciteren bij Sync
Hebt u gesolliciteerd bij ons, maar bent u niet aangenomen dan worden alle sollicitatiegegevens maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven kan Sync deze gegevens tot een jaar bewaren.

5  Op bezoek bij Sync
Wanneer u onze gebouwen bezoekt, kan het voorkomen dat wij uw naam en de naam van de persoon die u bezoekt registreren om beveiliging te waarborgen. Deze bezoekersregistraties bewaren wij maximaal 1 week.

6 U bezoekt onze website
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en deze beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Onze berichten aan u kunnen wij afstemmen op uw interesses en bestelgedrag. Zo wordt voorkomen dat u content of aanbiedingen krijgt die minder interessant zijn. Als u cookies standaard wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Meer informatie hierover vindt u in de cookieverklaring op onze website. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EU worden verwerkt. In dat geval zal Sync zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Om bijvoorbeeld te analyseren hoe de pagina’s van onze website worden bezocht maken wij gebruik van Google Analytics. Hierbij nemen wij maatregelen die ervoor zorgen dat de IP-adressen van onze website-bezoekers worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen in de servers van Google USA. Gegevens die u achterlaat op ons contactformulier gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag of contactverzoek. Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

7 Verstrekking aan derden
Sync kan uw persoonsgegevens binnen haar groep doorgeven, maar ook aan derde partijen, die betrokken zijn bij de levering van de bestelde producten of diensten. Zo maken wij gebruik van software van derden voor contractbeheer, relatiebeheer en ICT-ondersteuning. Dit gebruik is beperkt tot de bovengenoemde doeleinden.

Wanneer wij uw gegevens namens ons aan derden verstrekken dan leggen wij in een overeenkomst vast dat deze gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en op ons eerste verzoek moeten worden verwijderd en passend beveiligd worden. Daarbuiten zullen we uw gegevens uitsluitend doorgeven aan derde partijen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8 Beveiliging en bewaren
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Indien nodig zullen we de gegevens versleutelen en de toegang loggen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarplicht of wegens gerechtvaardigd belang.

9 Rechten
Verzoeken ten aanzien van het recht om eigen persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen kunnen worden aangemeld via de reeds genoemde contactgegevens. We streven ernaar om verzoeken binnen 3 weken af te handelen. Verder zal Sync bij alle registraties op basis van toestemming u een eenduidige zogenaamde Opt-out procedure aanbieden.

10 Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder met klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

11 Wijziging en inwerkingtreding
Sync kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is dus raadzaam om deze geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze versie is in werking met ingang van 1 oktober 2018.

12 Contacteer ons
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, zijn wij bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Sync
Sportstraat 6
6466 AW Kerkrade
T 045-541 55 66
E info@synckleurt.nl

Contact

Wilt u contact met SYNC? Vul dan hieronder uw gegevens in.

   

  SYNC
  Sportstraat 6
  6466 AW  Kerkrade

  +31 455 41 55 66

  info@synckleurt.nl

  OPENINGSTIJDEN
  Maandag t/m vrijdag
  8:30-17:00

  Zaterdag en zondag
  gesloten  AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
  24 en 31 december
  8:30-15:00

  SLUITINGSDATA 2022
  28 februari en 1 maart, 18 en 27 april, 26 t/m 27 mei, 6 juni en 26 december

  Portal

  Drukwerk bestellen was nog nooit zo eenvoudig. Als u vaker dezelfde artikelen bestelt, is onze eigen bestelportal ideaal voor u; gemakkelijker kunnen we het online bestellen niet maken. U heeft een duidelijk inzicht in uw voorraad en bestelt wanneer u dat wilt. Onze portal is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, u kunt snel bestellen en bent flexibel wanneer u de bestelling wilt plaatsen. Daarnaast bent u verzekerd van een uniforme huisstijl en zeker niet onbelangrijk: het is voordelig. Door eenvoudiger en sneller te bestellen, bespaart uw inkoopafdeling tijd en time is money! Maak kennis met onze portal via de demo en overtuig uzelf van het grote gemak.

  Via onderstaande link kunt u inloggen en onze demoportal bekijken. De login is “demo@syncgrafimedia.nl” en het wachtwoord is “demo”. De link: https://mijnsync.synckleurt.nl

  FAQ

  Hoe vraag ik een offerte aan?
  Het makkelijkst is het om een mail te sturen naar verkoop@synckleurt.nl of het offerte formulier in te vullen.

  Wat zijn de formaten die ik kan laten bedrukken/beprinten?
  Als het om papier gaat, kunnen wij alle formaten aan. Van A7 tot en met A0.

  Als het om andere materialen gaat (dibond, glas, hout, zeildoek, linnen, etc.), kunnen wij veel. Heel veel. Neem contact op om te bespreken wat u wilt. En weet dat wij alle materialen tot in detail kunnen uitsnijden in elke vorm die u wenst.

  Kunnen jullie ook behang printen?
  Zeker! Het resultaat van zo’n make-over is verbluffend. Loop gerust eens bij ons naar binnen; onze gang is een voorbeeld van zo’n metamorfose. De standaard witte muren hebben wij behangen met een stadstafereel; een Amsterdams straatje in de Jordaan.

  Hoe krijg ik mijn bestelling?
  U kunt uw bestelling altijd bij ons komen afhalen, tijdens kantooruren. Maar we kunnen deze ook tegen een kleine vergoeding langs komen brengen.

  Als u een mailing wilt versturen, regelen wij dat natuurlijk ook voor u. Wij werken nauw samen met Business Post Zuid-Limburg.

  Hoe krijg ik de factuur?
  Een factuur ontvangt u van ons altijd digitaal. Maar u kunt ook altijd betalen als u de bestelling af komt halen. We hebben geen pinautomaat, u kunt contant betalen.

  Hoe snel kan ik een offerte verwachten?
  Wij streven ernaar om u binnen één werkdag een offerte te sturen. Dit lukt soms eerder en soms ietsje later. Afhankelijk van de drukte en de complexiteit van de aanvraag.

  Hoe snel kan ik mijn bestelling verwachten?
  Dat is afhankelijk van de complexiteit. Soms kan dat dezelfde dag, vaak binnen één dag na akkoord op de drukproef, maar soms kan dat binnen een dag of tien.

  Sync

  Aanleverspecificaties

  Wanneer jij de aanleverspecificaties in acht neemt dragen wij zorg voor een goed verloop van jouw order.

  Het aangeleverd bestand dient ‘printgereed’ te zijn tenzij anders overeengekomen. Een bestand is printgereed indien het is voorzien van tenminste 2mm afloop en snijtekens.

  Wijze van aanlevering
  Kleine bestanden tot +/- 10 MB per mail versturen naar verkoop@synckleurt.nl
  Grotere bestanden via opslagmedia of We Transfer (www.wetransfer.com)
  Graag van te voren contact met ons opnemen, zodat wij weten dat we jouw bestand kunnen verwachten.
  Uiteindelijke printbestanden worden +/- 2 weken bewaard, tenzij anders bepaald.

  Voor opdrachtgevers die regelmatig aanzienlijke hoeveelheden data aanleveren, beschikken wij over een FTP server.

  Bestandsformaten
  Wij ontvangen bij voorkeur PDF bestanden. Dat is ook het bestandsformaat waarop onze offertes zijn gebaseerd. Indien je niet weet met welke instellingen je een PDF bestand moet aanmaken, kun je via onderstaande link onze voorkeursinstellingen downloaden. Het joboptions bestand dat je kunt downloaden, is opgeslagen als ZIP bestand en dient voor gebruik eerst uitgepakt te worden.

  Download voorkeursinstellingen.

  Andere bestanden die je kunt aanleveren zijn:

  • Adobe Illustrator (AI of EPS)
  • Adobe photoshop (TIF, EPS, PSD, JPG)
  • Adobe Indesign (INDD). InDesign bestanden graag opslaan met de pakket functie zodat alle gebruikte elementen zoals lettertypes en foto’s ook worden aangeleverd.
  • Adobe Portable Document (PDF)

  Overige specificaties

  • Schaal 1:1 (indien anders, schaal aangeven).
  • Afloop: tenminste 2 mm
  • Resolutie: bij voorkeur 300 dpi voor drukwerk en tenminste 100 dpi voor grootformaat printwerk.

  Aanleveren Procut (Zünd) snij/freesbestanden
  Via onderstaande link kunt je een PDF bestand met werkinstructies downloaden. Mocht je nog vragen hebben kunt je contact opnemen met onze prepress afdeling, tel 045 – 541 55 66.

  Download werkinstructie.

  Witte inkt

  Voor het aansturen van de witte inkt als spot op onze printers gebruik je een steunkleur. De naam van die steunkleur moet “Spot 1” zijn, dus mét hoofdletter en spatie. De invulling van hoe je die kleur op het scherm ziet, mag je naar eigen inzicht invulling geven. Wij gebruiken meestal 100% magenta omdat die kleur vaak goed zichtbaar is in de opmaak. Je kunt net als bij een gewone spotkleur met een dekking tussen 0 en 100% werken. Het resultaat is echter niet altijd even voorspelbaar op de diverse substraten, we raden aan een testprint te laten maken alvorens we een oplage produceren.

  De spotkleur graag op een aparte laag in het document plaatsen, let daarbij goed op de overdrukinstelling. De elementen in de opmaak waar witte inkt onder moet komen, moeten altijd op overdruk staan zodat het wit niet zal worden uitgespaard. Het aanbrengen van spot wit blijft een lastige discipline. Je kunt altijd met onze pre-press afdeling contact opnemen om het aanleveren te bespreken of een PDF te laten checken.


  Aanleveren bestanden voor DTF printer (textiel transfers)

  Transparantie
  Voor het aansturen van deze printer is het van belang dat pdf-bestanden met transparantie aangeleverd dienen te worden. Daar waar het bestand transparant is, komt geen inkt. Daar waar kleur of wit moet worden geprint, hoort dat ook in het bestand te staan. Dat is inderdaad anders dan wat gebruikelijk is in de grafische wereld, we zijn tenslotte gewend dat daar waar iets in de opmaak wit is, er geen inkt verschijnt.

  Witte inkt en lijmpoeder
  Na het printen wordt daar waar inkt zit, een stevige laag witte inkt over de kleur heen geprint, deze laag is marginaal kleiner dan het kleurendeel om te voorkomen dat er na het oppersen witte inkt zichtbaar is (trapping). Als laatste wordt de witte laag, terwijl deze nog nat is, voorzien van een laag lijmpoeder. Daarna gaat het geheel door de droogtunnel.

  Voor het aanbrengen van de laag witte inkt en het lijmpoeder is het van belang dat het geprinte element niet al te fijn is. Wij adviseren u daarom in de opmaak geen lijnen dunner dan 3 punts en geen fonts kleiner dan 12 punts te gebruiken.

  Op de foto ziet u hetgeen hierboven omschreven is, in de praktijk. U ziet de achterzijde van een transfer, de zijde dus die uiteindelijk op het textiel terecht komt. De letters zijn te dun om plaats te bieden aan de laag witte inkt en het lijmpoeder. Gevolg hiervan is dat er geen overdracht is van de transfer naar het textiel.

  Het grote vlak boven in de foto laat zien hoe het hoort, de kleine letters onder in de foto laten zien dat er te weinig ruimte is voor de stroperige witte inkt en het lijmpoeder.

  Formaat
  Het formaat van de PDF (de zg. trimbox) bepaalt op welk formaat het printwerk wordt schoon gesneden. Wij adviseren om rond het printwerk dat uiteindelijk op het textiel terecht komt, 5mm ruimte in de opmaak op te nemen.

  Voorbeeld: Stel u wilt een borstlogo maken van 80x80mm. Maak uw document dan op op 90x90mm en plaats het printwerk precies in het midden. Wij snijden het werk dan schoon op 90×90 mm waardoor u rondom 5mm van de drager overhoudt, dat werkt prettiger tijdens het oppersen.

  Controle van de aan te leveren PDF
  Wij adviseren u de PDF die u ons gaat aanleveren goed te controleren. Zo kunt u bijvoorbeeld in de opmaak tijdelijk op een onderliggende laag een zwart of grijs vlak aanbrengen. Zo ziet u als snel of het eindresultaat aan uw verwachting voldoet.
  Een andere methode is om de PDF te openen met Photoshop. In Photoshop ziet u snel of het bestand transparant is waar dat hoort (dus daar waar geen kleur of wit geprint dient te worden).

  Daarnaast is het raadzaam om voor het opslaan de gebruikte fonts om te zetten naar contouren (krommen).