De volgende fouten zijn geconstateerd:
verzendingFlexibel kwaliteitTop kwaliteit! aanspreekpuntOne Stop
SYNC Parkstad
phone+31 455 41 55 66
SYNC Parkstad phone+31 455 41 55 66
Privacy verklaring

Privacy verklaring


1       Privacy beleid

 

 

Sync biedt grafische diensten zoals print- en drukwerk aan. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoons-gegevens genoemd. In veel gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties. Respect voor privacy van (potentiële) relaties is voor Sync een belangrijk uitgangspunt. Sync zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en conform de geldende privacywetgeving.

 

In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die noodzakelijk en proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin deze toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de overeengekomen dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met die partij om er o.a. voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

2       Gebruik van persoonsgegevens

 

 

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u van ons afneemt kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam en contactgegevens van de opdrachtgever
 • Bedrijf en functie
 • Factuur- en betaalgegevens;
 • Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij je interacties;

 

Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk aan ons verstrekt door uzelf, zodra u een van onze producten aanvraagt. Voor acceptatie kan Sync ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere publieke of betaalde bronnen.

3       Doeleinden

 

 

Sync zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het offreren, leveren en factureren van grafische producten en diensten, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijv. door nieuwsbrieven) en naleving van geldende wetgeving.

4       Solliciteren bij Sync

 

 

Hebt u gesolliciteerd bij ons, maar bent u niet aangenomen dan worden alle sollicitatiegegevens maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven kan Sync deze gegevens tot een jaar bewaren.

5       Op bezoek bij Sync

 

 

Wanneer u onze gebouwen bezoekt, kan het voorkomen dat wij uw naam en de naam van de persoon die u bezoekt registreren om beveiliging te waarborgen. Deze bezoekersregistraties bewaren wij maximaal 1 week.

6       U bezoekt onze website

 

 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en deze beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Onze berichten aan u kunnen wij afstemmen op uw interesses en bestelgedrag. Zo wordt voorkomen dat u content of aanbiedingen krijgt die minder interessant zijn. Als u cookies standaard wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Meer informatie hierover vindt u in de cookieverklaring op onze website. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EU worden verwerkt. In dat geval zal Sync zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Om bijvoorbeeld te analyseren hoe de pagina’s van onze website worden bezocht maken wij gebruik van Google Analytics. Hierbij nemen wij maatregelen die ervoor zorgen dat de IP-adressen van onze website-bezoekers worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen in de servers van Google USA. Gegevens die u achterlaat op ons contactformulier gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag of contactverzoek. Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van de sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

7       Verstrekking aan derden

 

 

Sync kan uw persoonsgegevens binnen haar groep doorgeven, maar ook aan derde partijen, die betrokken zijn bij de levering van de bestelde producten of diensten. Zo maken wij gebruik van software van derden voor contractbeheer, relatiebeheer en ICT-ondersteuning. Dit gebruik is beperkt tot de bovengenoemde doeleinden.

 

Wanneer wij uw gegevens namens ons aan derden verstrekken dan leggen wij in een overeenkomst vast dat deze gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en op ons eerste verzoek moeten worden verwijderd en passend beveiligd worden. Daarbuiten zullen we uw gegevens uitsluitend doorgeven aan derde partijen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8       Beveiliging en bewaren

 

 

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Indien nodig zullen we de gegevens versleutelen en de toegang loggen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarplicht of wegens gerechtvaardigd belang.

9       Rechten

 

 

Verzoeken ten aanzien van het recht om eigen persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen kunnen worden aangemeld via de reeds genoemde contactgegevens. We streven ernaar om verzoeken binnen 3 weken af te handelen. Verder zal Sync bij alle registraties op basis van toestemming u een eenduidige zogenaamde Opt-out procedure aanbieden.

10     Autoriteit persoonsgegevens

 

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder met klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

11     Wijziging en inwerkingtreding

 

 

Sync kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is dus raadzaam om deze geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze versie is in werking met ingang van 1 oktober 2018.

12     Contacteer ons

 

 

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, zijn wij bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

 

Sync. Grafimedia

Sportstraat 6

6466 AW Kerkrade

T 045-541 55 66

E info@synckleurt.nl

Heeft u vragen? wij helpen u graag!
Wij verzorgen graag een offerte op maat!

Wat vinden onze klanten?

U bent nu aangemeld voor onze nieuwsbrief.
kleurenbalk
Contact
SYNC Parkstad
AdresSportstraat 6, 6466 AW Kerkrade
Telefoon+31 455 41 55 66
Mailinfo@synckleurt.nl